20-dars. LMS (Learning management systems — ta’limni boshqaruv tizimlari) haqida

154

20-dars. LMS (Learning management systems - ta'limni boshqaruv tizimlari) haqida mavzusi bo‘yicha

STANDART TESTLAR

1 / 10

Lmsning afzallik tomoni...

2 / 10

LMS tizimlarining asosiy vazifalari bu-......

3 / 10

Sayt orqali muloqot olib borish shakli nima deb ataladi?

4 / 10

Learning nima?

5 / 10

Ta’limni administrator (yoki kursni tashkil etuvchi o‘qituvchi) boshqarib boradi. Bu....?

6 / 10

LMS —

7 / 10

Administrator —...

8 / 10

Statistika bu-......

9 / 10

.......— elektron tizim. LMS o‘qituvchining o‘rniga har bir o‘quvchi berilgan topshiriq yoki testni qancha vaqtda va qanday topshirganini tekshirib, qayd etib boradi.

10 / 10

.......— zamonaviy axborot-kommunikatsiya varaqamli texnologiyalarga asoslangan ta’lim tizim

Ваша оценка

Средний балл 55%

0%