Tizim haqida

Ushbu tizim 8-sinf o‘quvchilarining “Informatika va axborot texnologiyalari” fanidan “Axborotlarni izlash va elektron vositalarda yigʻish”, “Axborotlarni elektron vositalarda qayta ishlash va saqlash” va “Axborotlarni elektron vositalar orqali uzatish” kompetensiyalarini shakllantirishdan iborat.
Mazkur muhitda o‘quvchilarning kompetensiyalarni shakllantirish uchun video darslar, taqdimotlar, topshiriqlar, standart testlar, ICILS testlari va krossvordlar shakllantirilgan.