23-dars. LMS asosida masofaviy ta’lim olish. Moodle platformasi

323

23-dars. LMS asosida masofaviy ta'lim olish. Moodle platformasi mavzusi bo‘yicha

STANDART TESTLAR

1 / 10

Moodlening rasmiy manzili qaysi?

2 / 10

Open Source (Ochiq kodli dasturiy ta’minot) atamasi nechanchi yilda kirib kelgan?

3 / 10

Moodle platformasi necha turdagi interfaol vositalarni uzatishi mumkin

4 / 10

.......-platformaning belgilangan vaqt davomida ishlashi mumkin bo‘lgan nusxasi

5 / 10

Moodle platformasida necha turdagi interfaol vosita mavjud?

6 / 10

Open Source (Ochiq kodli dasturiy ta’minot) atamasi  kimlar tomonidan kiritilgan?

7 / 10

Moodlening qaysi bo‘limida amaliy topshiriq beriladi?

8 / 10

Ochiq kodli dasturiy ta’minot bu......

9 / 10

Ochiq kodli dasturiy ta’minot

10 / 10

Qaysi platformada o‘quvchilar mustaqil va erkin ravishda istagan bilimini olish imkoniyatiga ega bo‘ladi?

Ваша оценка

Средний балл 62%

0%