2- dars:SMM platformalar bilan tanishish. Facebook tarmog‘i