28-dars. MOOC platformalarining turlari va vazifalari

128

28-dars. MOOC platformalarining turlari va vazifalari mavzusi bo‘yicha

STANDART TESTLAR

1 / 10

.....-topshiriqqa asoslangan MOOC

2 / 10

Stenford universitetining kompyuter fanlari professor-o‘qituvchilar tomonidan tashkil etilgan platforma?

3 / 10

xMOOCs nima?

4 / 10

cMOOCsning kengaytmasi nima?

5 / 10

Stenford universiteti professorlari Sebastyan Truno, David Stavens va Mike Sokolsky tomonidan tashkil etilgan xususiy notijorat ta'lim kompaniyasi bu ........

6 / 10

EdX ning rasmiy sayti nima?

7 / 10

Connectivity MOOC tarjimasi nima?

8 / 10

MOOCning asosiy tamoyillari nimalar?

9 / 10

Ma'lum bir mavzu bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni egallash uchun ajoyib vosita.

10 / 10

-o'qituvchi bilan yuzma-yuz olib boriladigan an'anaviy ta'lim va onlayn ta'limning birlashtirilgan shakli boshlandi.

Ваша оценка

Средний балл 50%

0%