32-dars. Web-freelance haqida tushuncha

8

32-dars. Web-freelance haqida tushuncha mavzusi bo‘yicha

STANDART TESTLAR

1 / 9

Freelancer - ..........?

2 / 9

FREELANCERLIKNING KAMCHILIKLARI...

3 / 9

Freelancerlik faoliyatini boshlash bosqichlarining 3-bosqichi qaysi qatorda belgilangan?

4 / 9

SEO – so‘zining kengaytmasi

5 / 9

Freelancer atamasi ilk bor qachon qo‘llanilgan?

6 / 9

....qidiruv tizimlarida internet sahifalarni targ'ib qiluvchi mutaxassis.

7 / 9

Freelancerlik faoliyatini yo‘lga qo‘yish mumkin bo‘lgan kasblar.

8 / 9

Reklama bo'yicha yangi g'oyalar o'ylab topuvchi hamda reklama yoki marketingning boshqa shakllari matnini  tuzuvchi shaxs.

9 / 9

Freelancer  so‘zining ma'nosi?

Ваша оценка

Средний балл 43%

0%