4- dars:SMM platformalar bilan tanishish. Telegram tarmog‘i