9-dars. SMM asosida tadqiqot loyihalarini boshqarish. Facebook tarmog‘ida sahifa ochish

124

9-dars. SMM asosida tadqiqot loyihalarini boshqarish. Facebook tarmog‘ida sahifa ochish mavzusi bo‘yicha

STANDART TESTLAR

1 / 8

Sahifaga kelgan xabarlarni o'qish, ular bilan tanishish uchun nimadan foydalaniladi.

2 / 8

Dunyo bo'ylab ko'plab insonlar foydalanadigan mashhur media vosita bu -........?

3 / 8

Sahifa turlaridan biri loyiha maqsadiga asoslangan holda tanlanadi:......

4 / 8

Yangi sahifa ochish uchun ..........bo'limi orqali.......ko'rsatmasi tanlanadi.

5 / 8

Facebook tarmog'ida sahifa ochish uchun avval nimaga kirish talab etiladi?

6 / 8

Facebookda tanlangan rasm qanday vazifani bajaradi?

7 / 8

Qaysi band yordamida sahifada tugmachalar yaratish mumkin?

8 / 8

.........yordamida sahifa va ma'lumotlarni tahrirlash mumkin.

Ваша оценка

Средний балл 48%

0%