SMMNI INTERNET TARMOG‘IDA HARAKATLANTIRISH

Mavzu:6- DARS . SMM INTERNET TARMOG‘IDA HARAKATLANTIRISH
Muallif:Isroilova L.S
Muallif haqida:O`qituvchi
Videodars haqida:Ushbu videoda SMMni internet tarmog‘idaharakatlantirish haqida batafsil yoritilgan