1-dars. SMM (social media marketing — ijtimoiy media marketing) haqida

85

1-dars. SMM (social media marketing - ijtimoiy media marketing) haqida mavzusi bo‘yicha

STANDART TESTLAR

1 / 10

......marketing faoliyatining ijtimoiy mediada amalga oshirilishi.

2 / 10

Python dasturlash kim tomonidan ishlab chiqarilgan?

3 / 10

Ijtimoiy media marketingning asosiy vazifasi nimadan iborat?

4 / 10

............. bir mahsulotning boshqa mahsulotlardan farqlanib turuvchi dizaynga ega belgisi.

5 / 10

........ maqsadli loyiha uchun yaratilgan sahifa, videorolik yoki tasvir.

6 / 10

Kompyuter tushunadigan til?

7 / 10

.............. mahsulot va xizmatlarni targ'ib qilish, xaridorlarni jalb qilish hamda mahsulotlarni to'g'ridan to'g'ri sotish faoliyatini ijtimoiy medialarda amalga oshirish.

8 / 10

SMMning kamchiliklari

9 / 10

SMM nima....

10 / 10

......... ko'plab faol foydalanuvchilarga ega internet platforma.

Ваша оценка

Средний балл 73%

0%