8- dars:SMM asosida tadqiqot loyihalarini boshqarish. YouTube saytida kanal ochish